Sankte KMs Goda Bok

Denna upplaga, den 5:e sedan den händelse som förutsades i kapitlet Presagis verserna 17-20, utgavs på Lärkdagen den tjugofemte april 1992 och rekonstruerades med varsam hand till ver.6.0 på Vedätardagen den tjugosjätte mars 1998.

Originalsammanställning: Tobias Hellsten © 1991, 1992   Nytolkning av Morpheus 2002.


För en hel del år sen, runt tio år efter att Sankte KM steg upp ur jorden och materialiserade sig i denna värld i form av katt, släpptes 'KM's Goda Bok' ut till allmänheten. Detta är den sjätte reviderade sammanställningen av den urgamla heliga skriften. Av naturliga skäl innehåller inte dessa sidor hela boken, alla verser har nämligen ännu inte rekonstruerats så som förutsagts i kapitel 3. Många verser har inte heller hittats ännu. År 2002 gjordes en nytolkning av hängivna lärjungar ur den nya generationen. Sedan 20 juli 1996, på ettårsdagen av Den Svarte och Ludnes vidarefärd, skall med vördnad tituleringen 'Sankte KM' generellt användas.

Sankte KM's Goda Bok består i sitt nuvarande skick av följande kapitel:

1 -Lynxis- Sankte KM's religion är den som alla seriösa stockholmsmodemare, utan undantag, bekänner sig till.
Detta kapitel handlar om hur Sankte KM i begynnelsen skapade världen, dess invånare, idioten och 1080 cider.

2 -Swahili- Detta kapitel handlar om Swahili, det paradis som en trogen Sankte KM-dyrkare till
slut får komma till. (Det förekommer dock vissa stridigheter om vem som egentligen har rätt att förvänta
sig tillträde till Swahili, då vissa tvivlare anser att Sankte KM inte hade så mycket med paradisets skapande
att göra. De trogna vet förstås bättre: Även om någon annan skapade Swahili så var det självklart under
Sankte KM's överinseende. Sankte KM är allsmäktig!)

3 -Presagis- Förutsägelser. Detta kapitel innehåller diverse sådana.

4 -Blasphemarioscomburerdia- Hädarbrännardagen 11:e September

5 -Incidentos- Detta kapitel beskriver vissa speciella händelser som kommit att bli avgörande för världens utveckling.

7 -Veritatis- Sanningar

8 -Coincidentias- Sammanträffanden

9 -Pais del Idiota- Idiotens land, ett ställe som är värre än det som beskrivs i kapitlet "666"

13 -Catto- Ett kapitel tillägnat världens katter.

14 -Sankte KM- Sankte KM!

15 -Commandus- Sankte KM's budord.

16 -Como- "Hur", Diverse vägledningar.

17 -Precos- Böner.

18 -Mickelin- Ett kapitel tillägnat Sankte KM's personliga utfodrare.

19 -Festas- De speciella helgdagar som Sankte KM's anhängare firar räknas upp i detta kapitel.

20 -Septimana V- Vecka 5. Detta kapitel behandlar den heliga veckan.

22 -Mesura- Ett kapitel som beskriver olika grundenheter som stöds av Sankte KM.

23 -Enigmatica- Ett kapitel fullt av gåtfulla utsagor värda att filosofera länge över.

24 -Vintiquatro Horas- 24:e kapitlets tjugofyra verser handlar om dygnets 24 timmar.

25 -Base- Vilka konsekvenser religionen får för BBSvärlden.

28 -Ezenhemmer- Ett kapitel tillägnat Det Seriösa Alternativet. Ezen var den heligaste av alla baser, och
'Ezenhemmer plastpåsar och barnuppfostringsredskapspartiet' är det självklara valet för en trogen Ezenist.

29 -Monestario- Klostret i Katteborg.

30 -Avanti- Välsignelser och löften om framgång för de minoriteter, förutom de trogna
Ezenisterna och Sankte KM-dyrkarna, som Sankte KM har ett särskilt gott öga till.

33 -Pensatas- Kapitlet innehåller olika profeters tankar... Tankar som är helt i linje med Sankte KM's filosofi, även om
profeterna själva inte alltid varit medvetna om att de står under Sankte KM's överinseende och inspiration.

37 -Mirakulos- Beskriver olika mirakel som har hänt eller kommer att hända.

42 -Sagessa-Talesätt och ordspråk.

44 -Redimes- Detta kapitel innehåller berättelser om oinvigdas väg till frälsning.

48 -Marcel- Ett kapitel tillägnat en av de stora profeterna.

51 -Occurentias 1991- Krönika för år 1991

52 -Occurentias 1992- Krönika för år 1992

62 -Proverbios- Ordspråk

65 -Regulas- I detta kapitel finns ett antal levnadsregler.

66 -666- Kapitlet handlar om helvetet, en plats där de trogna roar sig på de otrognas smärtsamma bekostnad.

69 -Profeti Natus- Ingen helig skrift är fullständig utan apokryfer, den ena nedtecknaren av detta kapitel är inte ens medlem i Ezen.

82 -Rumor- Rykten om Sankte KM's gärningar.

90 -Parolas- Ordbok.

99 -Homines de Litteras- Förteckning över de personer som rekonstruerat den heliga skriften. Kapitlet nämner bara
deras irrnamn, dvs. de pseudonymer som dessa personer fått staten att tro att de heter (I Ezenhemmer, basen,
tilläts förstås inte sådana pseudonymer utan här använde alla användare sina _riktiga_ namn.)...


Åter
 

1:a Kapitlet - Lynxis

 

1 I begynnelsen var jorden.

2 Efter ett tag tröttnade Sankte KM på att vara ensam, och Sankte KM skapade Magistern och Läderspöket, på det att de skulle ge Honom mat och byta Hans kattsand.

3 På den andra, tredje, fjärde och femte dagen vilade Sankte KM.

4 Och den sjätte dagen kom, och Sankte KM fann livet fortfarande tråkigt, så Han skapade möss, sorkar och småfåglar till Sin förströelse, Sitt mellanmål och till att lägga i Magisterns säng vid vissa tillfällen. Därefter slutade den sjätte dagen.

5 På den sjunde dagen vilade Sankte KM.

6 Den åttonde dagen tyckte Sankte KM att Han behövde något som visade människorna att allt inte är trevligt, så Han skapade idioten, och Han såg att det var gott (dvs dåligt), och Han gav idioten namnet Arghvid.

7 Här behövs vishet. Den som har förstånd skulle undvika idiotens nummer, ty det var ett Stockholmsnummer, och numret var 6424077.

8 Och på den n:te dagen skapade Sankte KM 1080.

9 Sankte KM alltings skapare, skapade sålunda även stjärnorna!

10 Han såg att lite bilder behövdes för att leda Hans frälse. Stjärnbilder såsom: Lillavulvan, Storafallos och stjärnor såsom ölstjärnan.

Åter

 

2:a Kapitlet - Swahili

 

1 Och Sankte KM såg på det han skapat och såg att det var skit.

2 Sankte KM tänkte länge i sin vishet och insåg att han måste skapa ett mål för de frälse att uppnå.

3 och något för de ofrälse, de dumma och Arghvid att fråga om.

4 Så han skapade med njutning det förlovade landet Swahili!

5 Och Sankte KM såg att Swahili var gott.

6 Ty där dväljdes endast de som kunde festa, njuta av livet samt mängder av vackra flickor.

7 Och Sankte KM log mot Magistern och sa 'sprid budskapet om Swahili och meddela alla rättrogna om att det är i Min nåd och med Hawks välvilja vi hånar de otrogna och tager vår plats i Swahili, när tiden är mogen.'

8 Och The Peanut, även kallad Ifvarsson, trädde fram ur skuggorna och sa unisont med Hawk något som de visa länge må ha tvistat om innebörden av, men som må kunna sammanfattas i den mening som härmed följer i vers 9.

9 "Ni ska vara jävligt GLADA om ni får komma in..."

 

(Not: För att även glädja de trogna som är av honkön beslutade Sankte KM att ordalydelsen i kapitel 2 vers 6 skulle ändras till 'samt mängder av vackra varelser av motsatt kön.')

Åter

 

3:e Kapitlet - Presagis

 

17 Sannerligen, det säger jag dig, du ska läsa den heliga skriften noga och lära dig den utantill.

18 Ty det kommer en tid då Sankte KM utsätter sina trogna för en prövning.

19 Och i denna tid skall alla exemplar av den heliga skriften förgås.

20 Och de trogna blir tvugna att försöka minnas vad de läst, och tillsammans skall de åter nedteckna den heliga skriften i sin helhet!

 

34 Skåda de antiezenister som skola leva och sätta Sankte KM's trogna på prov med sina irrläror!

35 Deras förnamn skola, liksom deras efternamn, börja på den bokstav som i alfabetet följer efter A. Denna bokstav vilken deras namn skola börja på skall sedan i alfabetet följas av ett C. Inte fler, inte färre. Ty C är bokstaven som bokstaven som bildar deras namn skall följas av.

 41 Och i denna tid skall komma en profet, och man skall icke veta om han i sanning är en Sankte KM's profet, och han skall sprida stor förvirring,

42 och hans namn skall vara Sequvizers, Macekl, Marcel Bos.

43 Så skall ske i denna tid, och Sankte KM skall med intet morrhår förråda profetens sanna halt.

 44 Och i denna tid skall en frälse boota sin burk

45 och timern skall visa 12:34:56.78

46 och, sannerligen, detta skall vara Tecknet. Tecknet som vittnar om världens undergång!

47 Och efter 90 dagar eller 90 år, ingen vet säkert, skall världen gå under.

 

7233 En kväll i tidernas begynnelse frågade de trogna Sankte KM om de ofrälse någon gång skulle komma att undra om Sankte KM's namn och Sankte KM-dyrkarnas historia.

7234 "Så kommer att ske" svarade Sankte KM,

7235 "Det kommer en tid, då ett modemarnät för ofrälse skall bildas. Ett nät som inte går under ett välsignat kattnamn, utan under ett förbannat hundnamn.

7236 Och i denna tid skall ofrälse undra över mitt namn, och en av er skall då svara på följande sätt:"

7237 Någon svarade

 

"Våren 1982 tog jag hand om två kolsvarta kattungar. Den ena döpte jag naturligtvis till Snövit och den andra till Reservprovianten. Snövit lämnades så småningom bort till en annan familj, varefter jag och Reservprovianten blev ensamma kvar att ligga i soffan och lösa världsproblemen. Emellertid var namnet lite i längsta laget, så jag och de flesta andra tilltalade honom bara med "Katten". Efter ett år var det dags att åka till veterinären. I samband med kastrering och vaccinering ville de ha lite uppgifter för att utfärda vederbörligt certifikat. Jag drog mig lite för att låta dem skriva "Reservprovianten" i papprena, så jag förklarade att han tilltalades "Katten".

 -Katten??? Vi kan väl inte skriva enbart "katten"???

-Suck... Skriv "Katten Mickelin" då...

Certifikatet blev en prydnad för väggen: "K. Mickelin har denna dag kastrerats och vaccinerats mot kattpest"...  Hoppas att jag inte har någon morbror Kalle eller så i släkten...

Nu hade således katten fått papper på sin identitet. Emellertid var det lika jobbigt att säga "Katten Mickelin" som "Reservprovianten", så det enda vettiga i situationen var att börja köra med förkortningen "KM".

Och så fick det förbli. Och väl är väl det, för hur skulle det sett ut om de Sankte KM-trogna satt och mässade "Hell Reservprovianten" på sina sammankomster?

 Sedan gick det raskt undan: Sankte KM blev skyddshelgon för en datortidning (figurerade i redaktionsrutan i de första numrena av Datormagazin), vidare utsåg en stor del av Stockholms modemare honom till sin andlige ledare, 1985 gav han sig in i politiken och gav ett tecken som tolkades att han ville att hans tillbedjare skulle bilda Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet (starten i valet 1985 var trög, men det blev en hel del röster i 1991 års riksdagsval) och mycket, mycket annat som varje rättrogen bör känna till."

Åter

 

4:e Kapitlet - Blasphemarioscomburerdia

 

1 Och Sankte KM såg att folket hade det bra.

2 Men eftersom alla inte skulle ha det bra, speciellt inte de icke troende, införde Sankte KM en dag då dessa skulle plågas.

3 Och han kallade den dagen "Stora Hädarbrännardagen", Och den dagens datum blev 11:e September.

4 Och de icke troende skreko när de bryntes.

Åter

 

5:e Kapitlet - Incidentos

 

8 Och Sankte KM steg ner på jorden och sade:

9 Må ALLA de som behärskar min tro och visdom...

10 Fira min fördelse med Pompa och möss!

 

12 Och alla stod upp

 

20 Vid ett besök på Grönan kände vi att det var något märkligt i luften.

21 Efter att vi hade vunnit varsina neonfärgade solglasögon i ryck-i-snöret-vinst-varje-gång, förstod vi att det var Lärkdagen som infunnit sig.

Åter

 

7:e Kapitlet - Veritatis

 

1 Varje stor lögn kan bli sanning om den bara berättas väl...

2 Även grodan är en sångarbroder...

3 I brist på öl kan även den friskaste ko dö på dörrtrappan till den ljuvaste puben i London...

4 Det må vara mänskligt att fela, men att svepa en öl är bättre än att få en eltejpad Wunderbaum med posten...

7 Även din grannes katt kan vara en hund förklädd till hare...

12 Den som förväxla SSB&RDF med SF BBS kommer att brinna den 11:e September. Oddsen är 23, eller risiga hursomhelst.

Åter

 

8:e Kapitlet - Coincidentias

 

11 Och det utgick ett påbud att alla i riket skulle räknas.

12 Och många män i statens tjänst gick ut och räknade folk.

13 Men ingenstans hittade man någon som var fler än en.

14 Då steg Sankte KM ut ur skuggorna. Och Sankte KM sade befallande:

15 -Må mina trogna höjas över mängden genom att vara fler än en var!

16 Och Sankte KMs trogna blevo multischizoida.

17 Och vissa fick så många som fyrtiotvå alter egon, varav sju schizofrena. Och Sankte KM gav dessa namnen Anytime Aliquando Quandocunque.

Åter

 

9:e Kapitlet - Pais del Idiota

 

1 Det finns ett namn som skola giva ofrälse stora skälvan.

2 Det namnet är ett namn på ett land.

3 Och det landet är Arghvidland dit allt komma som förvisats från den sanna stigen, läran och de ezenfizerade zonerna.

 

Åter

 

13:e Kapitlet - Catto

 

25 Även en blind katt känner igen en mus på lukten...

30 Av jord är du kommen, pepparrotskatt ska du bliva.175 grader i 35 min...

Åter

 

14:e Kapitlet - Sankte KM

 

18 Och då sade Sankte KM "Josefsson" och lade sedan på luren.

 

21 Måtte Sankte KM få den jamare som Sankte KM förtjänar!

Åter

 

15:e Kapitlet - Commandus

 

14 Varmt väder och soligt; kröka på stubben. Ruskigt och regnigt; kröka på puben...

15 Och Sankte KM's förste profet, tillika kattsandsbytare, upphov sin stämma och uttalade HANS vilja.

16 "Ni skola hålla vakt på de ofrälse så att de ej få ideer om deras egen förträfflighet. Och sannerligen säger jag eder att de skola förgås i eld."

17 Efter dessa heliga ord blev stor fröjd och gamman bland Sankte KM's anhängare och folket festade på lamm, lax, karp, fladdermöss och frukostflingor...

 

21 Du skall icke sitta på den ko som välter!

22 Reta icke din nästa om hon är starkare än du, ty det kan bliva skadligt för din hälsa!

23 Du skall icke äta middag med en tandlös mops!

26 Gå icke på isen, förr än du har sett att den bär den av dina vänner, som är dubbelt så tjock som du!

28 Du skall icke stjäla, bara låna på obestämd tid!

Åter

 

16:e Kapitlet - Como

 

1 Sankte KM hjälper den frälse som inser att han är bättre än packet av ofrälse.

2 Må den kallas ofrälse som inte inser att:

 

18 Öl ska vara tjockt som blod och mörkt som själen...

Åter

 

17:e Kapitlet - Precos

 

1 Svarte Sankte KM som kom ur jorden

2 Helgad varde din svans

3 tillkomme Swahili

4 ske din vilja, såsom i den binära världsrymden, så ock på jorden

5 med vårt dagliga terrordåd hjälp oss idag

6 och förlåt oss våra skulder,

7 på det att vi må bränna dem som skyldigare äro

8 inled oss gärna i frestelse,

9 men fräls oss ifrån Arghvid.

10 Ty världen är din och makten

11 och hela skiten, i evighet.

12 Yeah-man!

 

13 Sankte KM välsigne oss och bevare oss.

14 Sankte KM låt ditt ansikte kasta sin skugga över oss och vare oss nådig.

15 Sankte KM vifte sin svans åt oss och give oss frid.

16 I Sankte KM's, den svarte och ludne och allsmäktiges, namn.

17 Yeah-man!

 

18 Hell Sankte KM!

19 Yeah-man!

Åter

 

18:e Kapitlet - Mickelin

 

4 Då steg Sankte KM ut ur skuggorna. Och Sankte KM sade befallande:

5 Nu ÄR du oseriös!

6 Och Magistern vart oseriös.

7 Och Magistern gick med i SSB&RDF.

 

13 Så talade Läderspöket åter till Magistern efter månader av tystnad. Hon sade: "Jag har inga som helst känslor kvar för dig. Må du dö ensam, utfattig och utskämd, saknad av ingen!"

14 Men bland lärjungarna blev då vreden stor, och man frågade sig "skola vi icke näpsa detta fåvitska spöke, på det att det må inse sina grundläggande karaktärsfel och sitt ringa existensberättigande?".

15 Men Magistern suckade tungt och sade "Ja, det är synd om mig. Och sannerligen begråtansvärd är min situation.

16 Men sudlen icke edra händer med dylik näpselse, utan var glada och förgyll dessa mina sista år med lustiga spratt och pilska yttranden".

17 Och så vart det,

18 och Magistern satt i förtvivlans brunn och lekte tajbulle med sig själv.

Åter

 

19:e Kapitlet - Festas

 

1 Och Sankte KM talade och sade:

2 Söndag i vecka 4 skall heta: Sega resardagen

3 Måndag i vecka 5 skall heta: Stora frihetsdagen

4 Tisdag i vecka 5 skall heta: Annandag Marcel

5 Onsdag i vecka 5 skall heta: Stora utflyktsdagen

6 Torsdag i vecka 5 skall heta: Öltröttnardagen

7 Fredag i vecka 5 skall heta: Shoppardagen

8 Lördag i vecka 5 skall heta: Depparafton

9 Söndag i vecka 5 skall heta: Deppardagen

10 Måndag i vecka 6 skall heta: Långa längtardagen

11 Annandag depp infaller den dag när man först betalar 10 kronor i rockavgift och därefter +50 kronor för en stor skum.

12 Exakt åtta dagar efter Annandag depp infaller Marcelafton.

13 Den 21:a dagen i april skall heta Lärkafton och Lärkdagen skall vara den dag då Gröna Lund öppnar.

14 Måndagar, onsdagar och fredagar mellan 22.00 och 00.00 skall heta Josefsson eller Gröna Häxans Elaka Tid.

Åter

 

20:e Kapitlet - Septimana V

 

1 Och Sankte KM talade ånyo och sade: "Klicka här!"

Åter

 

22:a Kapitlet - Mesura

 

1 Och det utgick ett påbud att grunden till alla måttenheter skulle vara kattfot.

2 Således övergick man till att räkna ölstyrka i KM, där 1 KM motsvarade styrkan på ur-brygden Katzenpizzer.

3 Vidare började man räkna motoreffekt i KM, där 1 KM motsvarade effekten på förra partiledarfordonet KM5.

4 Därutöver räknades frivikten vid charterresor i KM, där 1 KM motsvarade vikten av Magisterns normala Londonpackning minus vikten av Den Ludne och Svarte Gudomligheten. Frivikten sattes till 33 KM.

5 Som gällande längdmått antogs enheten KM, där 1 KM motsvarade avståndet mellan Sankte KMs morrhår och svanstipp.

6 Som nytt myntslag infördes enheten KM, där 1 KM motsvarade 1.34 ECU. I samband härmed fastställdes att en öl max fick kosta 1 KM på krogen.

7 Den nya rymden på ölsedlarna kom att bli drygt 1 KM, vilket motsvarade det anglosaxiska måttet PINT samt en rejäl skvätt till. Utan skum.

8 Projektet att införa generell KM-tid föll dock, då det inte gick att uppbringa tillräckligt många fabrikörer som på kort tid hann med att tillverka ur med 25-timmarsvisning.

Åter

 

23:e Kapitlet - Enigmatica

 

12 Och ingen utom alla skulle nånsin förlåtas för sina synder. De brann.

13 Vid detta förmörkades skyarna och jorden skalv, ty en röst sade:

14 Här nere flyter vi alla

Åter

 

24:e Kapitlet - Vintiquatro Horas

 

1 Och människorna skapade uppfinnigar och andra påhitt, det ena meningslösare än det andra.

2 Ett av de mest komplicerade och meningslösa påhitten var tiden och diverse attiraljer däromkring.

3 Då Sankte KM såg hur fascinerade människorna var av tid bestämde han sig för att ge dem någon praktisk nytta av tiden.

4 Och Sankte KM indelade dygnet i 24 timmar som människorna kunde roa sig med att klocka och ta tid på. Och timmen noll fick bli den tid på dygnet då det ljuva mörkret var som tätast.

5 Men människorna ville ha fler klockslag och de bad till Sankte KM. Och Sankte KM delade in timmarna i 60 minuter och varje minut delade han in i 60 sekunder.

6 Men nu blev det för komplicerat för människorna. De visste inte längre vad de skulle ta sig för att göra alla de olika tidpunkterna på dygnet.

7 Så Sankte KM lät definiera en rad olika perioder som han namngav för att vägleda människorna.

8 Tidpunkten 9.53 fick heta Midnatt.

9 Tidpunkten 10.00 fick heta Temporär Tidig Morgon.

10 Perioden från 10.12 till 12.18 fick heta Natt.

11 Perioden från 12.18 till 13.33 fick heta Gryning

12 Tidpunkten 13.33 fick heta Absolut Morgon.

13 Tidpunkten 15.02 fick heta Postum Gårdag.

14 Perioden från 15.11 till 15.26 fick heta Frukosttimmen.

15 Tidpunkten 15.26 fick heta Lunch.

16 Tidpunkten 16.20 fick heta Alternativ Morgon.

17 Tidpunkten 16.59 fick heta Eftermiddag.

18 Perioden från 17.28 till 18.42 fick heta Reversibel Gryning.

19 Efter den Reversibla Gryningen är det åter Eftermiddag fram till Tidpunkten 23.00 då Pre-Evening infaller.

20 Tidpunkten 23.36 fick heta Middag.

21 Efter Middag fram till och med tidpunkten 3.59 är det Kväll.

22 Perioden från 4.00 till 5.44 fick heta Sen Kväll.

23 Perioden från 6.00 till 9.53 fick heta Accelererande Natt.

24 Och Sankte KM befallde sina trogna att sova på natten, vakna någon gång på valfri morgon, och på den Postuma Gårdagen skulle de göra allt som de egentligen skulle ha hunnit med igår.

Åter

 

25:e Kapitlet - Base

 

5 Jag ber till eder, oh Sankte KM!

6 Må du ta alla oheliga filtankare och menysystem, sade profeten,

7 och Så gjorde Sankte KM på den 40:e dagen.

Åter

 

28:e Kapitlet - Ezenhemmer

 

4 Då steg Sankte KM ut ur skuggorna. Och Sankte KM sade befallande:

5 Må "seriös" definieras som "professionellt oseriös"!

6 Och därmed vart Ezenhemmer Det Seriösa Alternativet.

Åter

 

29:e Kapitlet - Monasterio

 

4 Och det stod: Ni som är kallade, sök!

5 Och jag sökte och jag sökte. Vid varje misströstan hade dock Sankte KM en uppmuntran och förklaring.

6 Till slut misströstade jag icke mer utan vid nästa inloggning hade Klosterbasen uppenbarat sig för mig!

Åter

 

30:e Kapitlet - Avanti

 

3 Saliga äro de som omvända sin tandläkare.

 

8 Saliga äro de hjulbenta, ty de skola kissa inom parentes.

Åter

 

33:e Kapitlet - Pensatas

 

6 666 i min fantasi. Jag har aldrig trott på kärlek så det skiter jag i...

Åter

 

37:e Kapitlet - Mirakulos

 

8 Och Sankte KM blev vred och kissade i Magisterns ölburkssamling.

 

16 Och svarta katter nedstego från himlen och det vart glädje och stor gamman.

Åter

 

42:a Kapitlet - Sagessa

4711 Vi har inte fler kön än att vi får vara rädda om dem vi har...4712 Det måste löna sig att vara rik...4713 Hemmet: den plats där man vet vad pyttipannan är gjord av...

4713 Kit-e-kat ska stå som beviset för din status...

4714 Ty två verser blevo identiska utom till innehållet, och deras nummer var 42:4713...

4715 Ingen skrattar åt den som sköter Sankte KM men alla skrattar åt mig...

Åter

 

44:e Kapitlet - Redimes

 

1 Det sades att Phoenix var obildad, och dessutom ofrälse. De Frälses protester skallade högt under skyn - detta måste omedelbart ändras.

2 Då talade Phoenix. Hon sade: "Eftersom jag är Phoenix, och därtill den Busiga Sångfågeln, så är det min uppgift att inhämta kunskap."

3 De Frälse drogo då en gemensam suck av lättnad, ty Phoenix' utbildning var viktig.

4 Och till sina Läromästare valde hon Aliquando och Quasimodo att lära henne allt som var värt att veta. Dessa båda hade en svår uppgift framför sig, ty Phoenix insåg inte hur viktig denna kunskap var.

5 Så kom den dagen då Phoenix började förstå. Hon tänkte: "Nu VILL jag lära!"

6 Och Phoenix förälskade sig i Viking Schlem-öra, ty han lovade lära henne dricka öl.

7 När Phoenix slutligen sade: "Släpp Bosse!", så visste man, att den svåraste tiden äntligen var över.

 

10 Och i de otrognas nät fanns några som ville lära sig hedra Sankte KM på hans 10:e födelsedag. Och man ställde frågan:

11 "Hur firar vi den högvälborne Sankte KM ?

12 Några förslag ? Det måste ju bli ett hejdundrande party med massor av katt gott eller hur ?

13 Jag har 8 katter som sänder sina bästa hälsningar till Mäster Sankte KM."

14 Varpå Sankte KM's utsände apostel förklarade:

15 "Normalt brukar alla samlas i ludna kåpor, varefter vi efter att ha lagt fram gåvorna (Whiskas Vilt-ragu, div. torrfoder samt nya förpackningar med kattsand) samlas runt hans fåtölj.

16 Vid en signal från viceordföranden störtar alla fram mot fåtöljen. Den som hinner sätta sig innan Sankte KM får bli ny viceordförande tills nästa födelsedag.

17 Därefter sjunger vi Sankte KM-visan unisont och går ut och gör en rituell putsning av nummerplåtarna på det fordon som införskaffats till hans ära.

18 Uppkomna igen blir det utdelning av fetischer: Alla är fria att under 10-15 minuter plocka ihop så mycket hårluddar de vill under soffdynor, i golvhörnen etc. samt (för de mest extrema) plocka torkade amuletter ur Sankte KM's låda i badrummet.

19 Därefter blir det lottdragning om vem som ska få den oerhörda äran att gå ut och öppna dörren för Sankte KM, som är på väg in efter att han hittat på något roligare medan alla stack ut för att putsa nummerplåt.

20 Dörröppnaren får sedan fortsätta sin lyckofärd genom att servera Sankte KM mat. Resultatet av den handlingen är helt avgörande för kommande årets lycka eller olycka: ratar Sankte KM den upplagda festmåltiden anser vi troende att detta innebär en snar baisse på börsen och en räntestegring på uppemot 6 procentenheter under en 9-månadersperiod.

21 Sankte KM ratade festmåltiden senast 1987.

22 Nåja, detta var lite ytliga grunder kring firandet. Detaljerna kan vi ta när det är dags."

Åter

 

48:e Kapitlet - Marcel

 

1 Så kom till slut den profet som omtalats i kapitlet presagis.

2 Och profeten tilltalade den förstummade folkmassan:

3 Tja! Läget?

4 Ja, hejsan. Jag heter alltså Marcel å vi har just samlat oss här på Gärdet för en eventuell, världsfin, enorm, ja... va're nu heter, jo, drakfest.

5 Jag har hållt på med datorer se'n jag var ungefär 12 år och det började med helt enkelt att ehm... jag... så att säga prånglade på farsan ett modem och se'n ehm, hände're saker och ting.

6 Hade problem med å läsa och skriva, se'n så... ja, idag är det nittonhundraåttioåtta och...

7 Och folkmassan vrålade: åttionio!

8 Och profeten sade: ja... åttionie...

9 men ehm... fortsätter i eeööhuu, samma tappning 'attsäga.

10 Tycker'eerätt skoj, men ibland börjar jag fundera varför jag gör det och det vet jag inte.

11 Och folkmassan tyckte detta var en ruskig historia. Men profeten talade då till dem:

12 Som Atlas . . . bär på sin jord bär jag på mina tankar om livet

13 Men ingen vet svaret Jo . . . En

14 Han sade Det är bara vilja

15 Och tid och rum vart verklighet Nånstans där ute i kosmos

16 Ljus och mörker.

17

Åter

 

51:a Kapitlet - Occurentias 1991

 

1 Och så varde sagt att året 1991 var Sankte KM's år,

2 ty då skulle mängdeliga profetior omnämnda i Boken uppfyllas,

3 och Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet skulle göra sitt slutgiltiga intåg på den världshistoriska scenen.

4 Och Sankte KM talade och sade: "I början av detta år kommer fler rättrogna än någonsin att besöka London, och deras besök kommer att uppmuntra IRA till nya terrorattacker, men ingen rättrogen kommer att skadas."

 

10 Dagarna gick med oskyldig glädje och öldrickning under vecka 5.

11 Detta för evigt det tycktes. Tills en dag de fick ett tecken, ett tecken som visade vägen, ett tecken i form av reklam!

12 De följde den med rättrådighet, pengar och med Sankte KM's välsignelse och de fann Devonshire Arms bredvid Piccadily Circus.

13 De fann 1080!

 

15 När tiden åter blev mogen för att resa hemifrån, till det lustiga landet Sverige i nordost, var sorgen stor bland de trogna ty alltför lång tid skulle gå innan de åter skulle få se sina hemtrakter.

16 Och de sutto på planet som darrade och nödlampor lyste under deras vrede, ty så var det sagt.

17 Och deras vrede blidgades en smula vid denna underkastelse och de sade "om så molnen ligga som något vitt skit på marken när vi landar i Sverige så skola vi vilja återvända fort!".

 

20 Och det hände sig vid den tiden att från Sankte KM utgick ett påbud att alla hans trogna skulle samlas på Haga.

21 Det utgick också ett påbud från det misslyckade genetiska experimentet Arghvid att hans trogna också skulle samlas på Haga.

22 Och Sankte KM lät solen lysa över sina trogna och det var stor glädje och gamman, inte minst vid åsynen av Arghvids skara.

23 Och Arghvid kom till Haga och såg skillnaden i folkmängd på träffarna.

24 Och Arghvid vände och gick innan någon hann se honom.

25 Sedan denna dag skäms Arghvid...

26 Och Sankte KM kissade ånyo. Denna gång på Magisterns post, bestående av röstkort, vred över att ha blivit lämnad att i trenne dagar tillsammans med torrfoder beskåda omnejden genom ett minimalt fönster medan Magistern förlustade sig i Helsingör, i Skåne samt i Hultsfred.

27 Därefter sprang Sankte KM till skogs, utslungandes en förbannelse efter sig...

Åter

 

52:a Kapitlet - Occurentias 1992

 

10 Så hände det sig att Sankte KM som aprilskämt bestämde sig för att låtsas bliva överkörd och dö.

11 Och de klentrogna som trodde att den evige nu var borta för alltid sörjde i tre dagar.

12 Men på den tredje dagen uppstod Sankte KM från de döda för att ännu en tid låta sig klias på magen av sina trogna samt klösa de, som icke hava tron och dessutom inte rätt kan läsa en almanacka.

13 Och Bektor Khan utbrast:

14 "Jag HAR tron. Jag HAR tron! Men Sankte KM klöser mig ändå varje gång jag busar lite med honom. Vad göra?"

15 Och svaret kom från Sigrid Svinstolpe:

16 "Ge honom Distalgesic innan..."

17 Men Bektor Khan ställde sig tveksam till förslaget:

18 "Sankte KM är trots allt allför trivsam för att tagas av daga med distalgesic.

19 Dessutom skulle anhängarnas hämnd bli obehaglig."

Åter

 

62:a Kapitlet - Proverbios

 

3 Bara blinda barn får gå på bio gratis...

8 Det räcker inte bara med att lyckas, mina vänner måste misslyckas också...

9 Man ska inte ropa hej när man har tvångströja...

Åter

 

65:e Kapitlet - Regulas

3 Allt som icke må vara sanktionerat genom Sankte KM försorger eller genom ngt av hans många underlydanden skall vara irr-belagt, så ock edra namn!

12 Du skall icke vara trevlig, alltför gladsam, givmild eller på annat sätt snäll mot ofrälse.

13 Ty då må de kanske tro att du måste vara glad i hågen mot dessa kretiner.

14 konstpaus

15 Och det vore ju för hemskt!...

Åter

 

66:e Kapitlet - 666

 

1 Livet är ett helvete, Tur att Sankte KM finns.

2 Livet är ett helvete, Njut av värmen.

Åter

 

69:e Kapitlet - Profeti Natus

 

1 ...och det var sagt att en ofrälse profet skulle stånda ur en tom kattmatsburk!

2 Han skulle tolka Sankte KMs ord i Sankte KMs rester och så blev det.

3 I Sankte KMs burkrester fann han svaren på de ofrälses irrelevanta frågor.

4 Sålunda jamade Sankte KM till de ofrälse genom denna profet... Hans namn var UBBEUS! Och till sin sekreterare valde han Viking Schlem-öra.

5 Och Ubbeus tänkte i många år, han sade sedan...

6 "Du skall icke riva den SYSOP som ger dig mat!"

7 "En sovande SYSOP höjer inget privilegium, men en utsövd SYSOP har större tolerans!"

8 Och Ubbeus såg med blida ögon på ofrälses stora reklampelare, när han vandrade i bryderi genom stadens gator och torg, där det sades att: "Generation efter generation ÄLSKAR Pussy!".

9 När Ubbeus skådade denna sköna syn, tänkte han: "Du skall icke säga nej till en Välöppnad Pussy..."

10 Därefter förutsade Ubbeus hur Sankte KMs morrhår låg och ur detta läste han att ofrälse hade en svår tid framför sig, men att Ubbeus syner skulle leda dem i deras sökande.

11 Därpå färdades Ubbeus till hemmets härd och den Ericsson PC som han hade access till som ofrälse.

12 Vid åsynen av denna tingest försvann han i ett moln av KLÄRVOAJANS.....

Åter

 

82:a Kapitlet - Rumor

1 Och på den 82'a dagen, beslutade Sankte KM sig för att fatta två stora beslut:

2 Att avskaffa Julaftonen, denna förbannade högtid, då Pubarna stänger tidigt, och snön ligger djup och lömsk, enbart för att kasta sig över alla trogna som glada dansar hem i natten.

3 Att förbjuda radio Sthlm, som utan tillstånd från Sankte KM , tagit med Profeten Mackel i direktsändning, helt ocensurerat!

4 Sankte KM's vishet är stor!

8 Och så tog Sankte KM sin grannes hund och skolade om denne till matknyckare i den närbelägna supermarketen, och när hundkräket protesterade så sade bara Sankte KM:

9 Du skall icke vägra mig min mat, för då skall den oändliga diskkraschen slå ned på dig som en övergödd pudel!

Åter

 

90:e Kapitlet - Parolas

 

71 *Hespérida* , Tjockhufvuden, zool., en av dagfjärilarnas två hufvudafdelningar... (...) Vanligast är... den ofvan svartgrå, med små fyrkantiga hvita fläckar tecknade kattosthvisslaren (Syrichtus malvae)(..)

 

101 *Kattost*, bot.farm. Se Malva.

102 *Kattosthvisslare*, zool. Se Hesperida.

 

121 *Malva* L., bot farm., örtsläkte (...) Frukten är en klyftfrukt med många delfrukter sittande i kanten af ett platt fäste, så att de tillsammans likna en liten rund kaka, med sina afrundade kanter erinrande om formen af en vanlig ost (däraf det svenska namnet kattost.) (...)

Åter

 

99:e Kapitlet - Homines de Litteras

1 I detta kapitel skall Sankte KM's högt ärade evangelister namnges, men endast deras irrnamn skola nämnas, ty så står skrivet i 99:e kapitlets första vers.

2 Verserna 1:1-6, 4:1-4, 8:11-13, 15:28, 18:7, 30:8, 51:4, 51:23-25 nedtecknades av Christer Göransson

3 Verserna 1:7, 3:17-20, 3:7233-7236, 7:7, 8:14-17, 16:2, 17:1-19,18:4-6, 19:13, 24:1-24 28:4-6, 30:3, 52:10-11 nedtecknades av Tobias Hellsten

4 Versen 1:8 nedtecknades av Fredrik Lindgren

5 Verserna 1:9-10 nedtecknades av Erik Mattsson

6 Verserna 2:1-9, 3:34-35, 7:1, 7:3-4, 9:1-3, 16:1, 23:13, 42:4713b-4714, 51:1-3, 51:10-13, 51:15-17, 65:12-15, 66:2, nedtecknades av Daniel Famer

7 Verserna 3:41-43, 18:14-18 nedtecknades av Martin Rundkvist

8 Verserna 5:8-10, 33:6, 42:4715 nedtecknades av Maria Palmqvist

9 Versen 5:12 nedtecknades av Berndt Johansson

10 Verserna 5:20, 19:14, 22:1-8, 37:8, 44:15-22, 51:26-27 nedtecknades av Jan Mickelin

11 Verserna 7:12, 66:1 nedtecknades av Johan Kölhi

12 Verserna 13:25, 15:15-17 nedtecknades av Stefan Jakobsson

13 Verserna 13:30, 52:14, 52:18-19 nedtecknades av Tommy Arveborg

14 Versen 14:18 nedtecknades av David Kvarnberg

15 Versen 14:21 nedtecknades av Gunnar Syren

16 Versen 15:14 nedtecknades av Odd Petersson

17 Verserna 15:22, 15:26, 16:18, 62:8 nedtecknades av Staffan Vilcans

18 Verserna 19:1-12, 37:16, 51:20-22, 52:12 nedtecknades av Lars Wikström

19 Verserna 23:12, 23:14 nedtecknades av Kalle Paulsson

20 Verserna 25:5-7, 82:1-4, 82:8-9 nedtecknades av Joacim Melin

21 Verserna 29:4-5 nedtecknades av Smegmamannen

22 Verserna 42:4711-4713a nedtecknades av Daniel Grönjord

23 Verserna 44:1-7 nedtecknades av Pernilla Svensson

24 Verserna 44:11-13 nedtecknades av Marianne Brealt

25 Verserna 48:1-17 utspelade sig på Gärdet 1989, filmades och nedtecknades av Sankte KM's trogna

26 Versen 52:16 nedtecknades av Camilla Hammar

27 Versen 62:9 nedtecknades av Jens Norrgran

28 Verserna 69:1-12 nedtecknades av Erik Mattsson och Henrik Ubbe

29 Verserna 90:71, 90:101-102, 90:121 nedtecknades av Lars Erik Åström

Åter