Nytolkning av Sankte KM:s goda bok  av Morpheus

Här följer förklaringar av några svårbegripliga verser i Sankte KM:s goda bok, den bok som alla trogna ezenister känner till och ofta läser ur. Dessa verser är analyserade av professor Helmut Dase-af Ringhmuskel från Tyskland, och resultaten är nedtecknade av mig, Morpheus.

Jag hoppas härmed att denna tolkning skall uppskattas av ezenisterna, de utvalda oseriösa.

Vers 2:9 "...ni ska var jävligt GLADA om ni får komma in"

Denna vers har länge varit omtvistad, men professor Dase tror att han vet betydelsen av denna något underliga vers.

Han menar, att The Peanut syftade på, att när de oseriösa kom till Swahili skulle dom få evig glädje. Han menade också att idioterna skulle vara glada om dom fick komma in, fast så skedde naturligtvis aldrig, och det här kan på samma gång betecknas som ett hån mot idioterna.

Vers 5:12 Och alla stod upp

Vad som sannolikt menades kanske inte var att alla stod upp, utan att Arghvid var ännu lägre ner. Herr Dase tror att Arghvid låg i en grop och blev hånad av de trogna, och alla trogna kanske inte stod upp, men de var högre upp än idioten.

Vers 8:17 Och vissa fick så många som fyrtiotvå alter egon, varav sju schizofrena. Och Sankte KM gav dessa namnen Anytime Aliquando Quandocunque.

Vad Anytime Aliquando Quandocunque betyder vet vi fortfarande inte säkert, men herr Dase har som alltid en bra gissning. Quando kan kopplas till engelskans Quantity (=kvantitet, om nån Arghvid-wannabe läser det här). Alltså, en stor kvantitet av alter egon. Det är allt vi vet, resten får ni fråga KM om när ni kommer till Swahili.

Vers 13:30 Av jord är du kommen, pepparrotskatt ska du bliva. 175 grader i 35 min.....

Ingen ezenist skulle tillaga en pepparrotskatt, så här antas att vem som än skrev denna vers gjorde så ovetande under influens av Arghvids idiotkrafter. Fräls denna stackars ezenist!

Vers 23:12-14

Och ingen utom alla skulle nånsin förlåtas för sina synder. De brann.

Vid detta förmörkades skyarna och jorden skalv, ty en röst sade:

Här nere flyter vi alla

Dessa är de märkligaste verserna i hela KM:s goda bok. Herr Dase tror att det som menas är följande:

Vad som menas med att ingen utom alla skulle förlåtas var att "alla" var ezenisterna. Idioterna räknades såklart inte, en sed som inte blivit förändrad sedan dess. Vers 13 och 14 skildrar "The damnation of the idiots" som också har blivit en tavla, som nu är i herr Dase-af Ringhmuskels ägo. Tavlan är målad av den store ezenisten The Peanut, som även yttrade den berömda vers 2:9.

vers 48:17

Varför denna vers inte existerar beror på att sankte KM plockade bort den ur världsrymden, ty den var skriven av en idiot som lyckats lägga den bland de andra verserna vid tillverkningen av boken, som skedde i Den Svartes och Ludnes kattlåda. Sankte KM hade då tankarna på annat håll. KM beslöt sig dock för att behålla det enda som var vettigt i versen, d.v.s 17.

vers 62:9

Man ska inte ropa hej förrän man har tvångströja...

Arghvid brukade ropa hej och ha tvångströja. Räcker det som förklaring? Var ej Arghvidlika.

Jag och herr af Ringhmuskel hoppas att detta har kastat ljus över det mysterium som är Sankte KM:s goda bok. Låt oss avsluta med en kort bön:

Hell Sankte KM!

Yeah-man!